Anna Łukaszewska


  • Psycholog
Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalności: Psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz Seksuologia kliniczna). Obecnie jestem w trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. 
Doświadczenia zawodowe zdobywałam w ramach staży w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie oraz Klinice Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu. Ponadto współpracowałam z Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia oraz prowadziłam zajęcia adaptacyjne dla dzieci w wieku 1-3 w Pracowni dziecięcych emocji „Motylek”.
Zapraszam osoby w kryzysie, zmagające się z poczuciem braku satysfakcji i niezadowolenia z życia, samotnością, jak i trudnościami w bliskich relacjach interpersonalnych. Jestem również otwarta na pracę z młodzieżą z uwzględnieniem specyfiki pracy z wymienioną grupą wiekową.
Prowadzę konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię w podejściu psychodynamicznym. W swojej pracy przestrzegam zasad Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.