Joanna Jakubowska


  • Psycholog
Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kształciłam się w specjalnościach: psychologia kliniczna - psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia pracy i organizacji- doradztwo personalne. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z Psychosomatyki i Somatopsychologii na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Regularnie biorę udział w szkoleniach oraz konferencjach. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Samobójstwom.
Swoje doświadczenie zdobywałam w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych, w Szpitalu dla Nerwowo Chorych „Dziekanka’’ im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei  w Poznaniu na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z Patologią Ciąży, w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na Oddziale Chorób Afektywnych, w Szpitalu Wojewódzkim na Oddziale Ginekologiczno-Położnicznym z pododdziałami ginekologicznym, porodowym, położniczym, perinatologii i rozrodczości w Poznaniu, w Wielkopolskim Centrum Onkologii oraz w Domu Spokojnej Starości w Berlinie. 
Obecnie pracuję na stanowisku psychologa w Środowiskowym Domu Samopomocy „Ognik’’ z osobami niepełnosprawnym intelektualnie.
Swoją ofertę kieruję do młodzieży (+12 lat), osób dorosłych oraz rodzin znajdujących się w kryzysie życiowym, przeżywających żałobę, zmagającym się z chorobami somatycznymi oraz psychosomatycznymi, po poważnym operacjach (amputacja, przeszczep), depresją, zaburzeniami osobowości, dokonujących samookaleczeń, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami adaptacyjnymi, wypaleniem zawodowym, trudnościami w relacjach interpersonalnych, myślami oraz próbami samobójczymi. Pracuję również, z rodzicami osób niepełnosprawnych. Terapię prowadzę w nurcie poznawczo-behawioralnym, swoją pracę poddaję regularnej superwizji oraz przestrzegam Kodeksu Etycznego Zawodu Psychologa.