Joanna Rzepka


  • Psychoterapeuta, pedagog
Jestem psychoterapeutą w trakcie certyfikacji w 4 letniej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej organizowanej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Studia pedagogiczne ukończyłam na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu a jako specjalizacje wybrałam socjoterapię i promocję zdrowia oraz resocjalizację.
Jestem absolwentką kryminologii na Uniwersytecie Warszawskim. 
Pracuję z dorosłymi i młodzieżą, tematyka trudności w rodzinie to codzienność w mojej pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in prowadząc grupy socjoterapeutyczne w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, a także dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej. Udzielałam również wsparcia jako streetworker osobom będącym w kryzysie bezdomności. W kontakcie z pacjentem ważna jest dla mnie relacja pacjent-terapeuta. Do każdej osoby staram się podejść indywidualnie z szacunkiem i akceptacją. Kieruje się zasadami etycznymi zawartymi w Kodeksie Etyki Psychoterapeuty Psychodynamicznego. Swoją pracę poddaje superwizji, a wiedzę i umiejętności pogłębiam biorąc udział w szkoleniach i konferencjach.