Karolina Kabzińska/ konsultacje jedynie ONLINE


  • Psychoterapeuta
Psychoterapeutka poznawczo-bahawioralna w procesie certyfikacji (Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel oraz dr Ewy Pragłowskiej). Doktorantka w Katedrze i Zakładzie Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Magister kognitywistyki oraz socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. 

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w podejściu poznawczo-behawioralnym. Swoją ofertę kieruje do osób borykających się z kryzysami psychologicznymi, obniżeniem nastroju, lękami, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami osobowości i in. Pracę terapeutyczną regularnie poddaje superwizji. 

Obecnie pracuje jako psychoterapeutka w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Osób Dorosłych, działającej przy UMP. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Centrum Terapii Słuchowej (praca z dziećmi z dysleksją, spektrum autyzmu, zaburzeniami zachowania), prowadząc Trening Poznawczy dla dzieci z zaburzeniami uwagi, pracując z osobami niepełnosprawnymi wykorzystującymi alternatywne sposoby komunikacji (HARPO) oraz odbywając staż psychoterapeutyczny w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie. Ma doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu komunikacji (MEDI+: Centrum Doskonalenia kompetencji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu). Brała udział w projektach z dziedziny nauk społecznych (psychologii, kognitywistyki, socjologii). W pracy doktorskiej zajmuje się zaburzeniem afektywnym-dwubiegunowym, koncentrując się na wpływie psychofarmakoterapii na wybrane aspekty funkcjonowania osób chorych. 
Swoje kwalifikacje poszerza biorąc udział w konferencjach naukowych (krajowych i zagranicznych), publikując w czasopismach naukowych oraz uczęszczając na kursy specjalistyczne( m.in. MBSR - Mindfulnes- Based Stress Reduction; From Critical Self to Compassionate Self: A Self-Practice/Self- Reflection Workshop for Therapists, Cognitively Focused Treatment for OCD in the Context of Comorbid Mood and Anxiety Disorders, Psychoterapia poznawczo-behawioralna trudnych pacjentów ze skomplikowanymi problemami i wysokim ryzykiem samobójstwa, Wykorzystanie ACT w psychozie). Zainteresowana rozwojem psychoterapeutycznym w kierunku Terapii Schematów.