Magdalena Kominek


  • Psycholog
Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, specjalność psychologia kliniczna. Uzyskałam dyplom ukończenia studiów magisterskich z wynikiem bardzo dobrym. Ukończyłam kurs kompetencji ogólnych w zakresie Terapii Poznawczo-Behawioralnej prowadzony przez Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu. Uzyskałam certyfikat CPI - szkolenie pierwszego stopnia w Racjonalnej Terapii Zachowania (Rational Behavior Therapy). Ukończyłam szkolenie: "Depresja - jak pomóc tym, którzy smucą się za bardzo?" zorganizowane przez Instytut Pomocy Profesjonalnej w Poznaniu. Doświadczenie zdobywałam na Oddziale Detoksykacji i Psychiatrii w Centrum Zdrowia Psychicznego HCP w Poznaniu. Jako psycholog, swoją ofertę kieruję do osób dorosłych, z którymi pracuję w wymiarze indywidualnym. Udzielając pomocy dostosowuję metody pracy do indywidualnych potrzeb klienta, integrując podejścia psychoterapeutyczne. Wspieram i towarzyszę osobom, które zmagają się z różnymi trudnościami natury psychologicznej takimi jak: niskie poczucie własnej wartości, obniżony nastrój i depresja, zaburzenia lękowe, zamartwianie się i pesymistyczne myślenie, trudności w radzeniu sobie z przeżywanymi emocjami oraz w radzeniu sobie ze stresem , kłopoty w relacjach, brak motywacji i energii do działania, czy kłopoty związane z kryzysem życiowym. Drogi Kliencie, zapraszam zatem na spotkanie do Solutio, podczas którego razem możemy przyjrzeć się doświadczanym trudnościom i poszukać drogi prowadzącej do rozwiązania problemu.