Magdalena Krzesińska-Pierz


  • Psycholog, Psychoterapeuta
Ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (obecnie jest w procesie certyfikacji). Dodatkowo szkolenie z krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w CTSR w Sopocie. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Psychosomatyka i somatopsychologia. Prowadzi zajęcia  praktyczne dla studentów Uniwersytetu Medycznego.
Na co dzień pracuje w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym UM w Poznaniu, gdzie udziela wsparcia w sytuacjach niepowodzeń położniczych, ciąży powikłanej, diagnozy nowotworowej, operacji ginekologicznej. Opieką obejmuje również pacjentki w sytuacji porodu oraz rodziców w przypadku konieczności hospitalizacji noworodka. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w:
Centrum Zdrowia Psychicznego HCP w Poznaniu,
Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu,
Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie,
Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego,
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO.

Swoją ofertę kieruje do osób:
•	doświadczających trudności w obszarze zdrowia psychicznego 
•	będących w kryzysie emocjonalnym
•	mających problemy w relacjach interpersonalnych
•	przeżywających stratę, żałobę
•	zmagających się z obniżonym nastrojem, problemami ze snem, lękiem
•	poszukujących pomocy w radzeniu sobie ze stresem, nieoczekiwaną zmianą
•	doświadczających zaburzeń psychosomatycznych oraz będących w sytuacji choroby
•	potrzebujących wsparcia w okresie ciąży
•	zainteresowanych rozwojem osobistym
Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoedukację oraz psychoterapię indywidualną i pary. 
Gabinet przyjazny osobom LGBT+.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje systematycznej superwizji. Pracuje zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.