Marcin Nowak


 • Psycholog, Psychoterapeuta
Jestem absolwentem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej - na kierunku psychologii klinicznej oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - na kierunku Pedagogiki Ogólnej. 
Pracuję od 2004 roku zarówno z osobami dorosłymi, młodzieżą, jak i dziećmi. Prowadzę terapię indywidualną, par oraz rodzin. Moją pomoc psychologiczną i wsparcie kieruję do wszystkich osób, które doświadczają cierpienia, ale także do tych, które chciałyby lepiej poznać siebie. Pracuję       w nurcie integratywnym opartym na podejściu psychodynamicznym i poznawczo-behawioralnym.
Szkoliłem się również w zakresie doradztwa zawodowego, terapii pedagogicznej oraz psychoterapii (posiadam liczne zaświadczenia i certyfikaty). Wiedzę i umiejętności zdobywałem m.in.w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej,     w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii oraz w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich. Doświadczenie zawodowe zyskałem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w Polskim Komitecie Pomocy Dzieciom, w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji, w Pracowni Rozwoju Osobistego, w świetlicach socjoterapeutycznych, w szkołach na wszystkich poziomach edukacyjnych, w Sądzie Rejonowym w Poznaniu oraz w licznych fundacjach i stowarzyszeniach. Odbyłem także staże i praktyki w Zakładach Karnych, Sądach i na oddziałach psychiatrycznych. 
W pracy terapeutycznej ważne jest dla mnie rozpoznawanie unikatowych cech i potrzeb klienta. Wspólnie odnajdujemy jego mocne strony, zwiększając możliwości działania. Nie staram się znaleźć jednego właściwego rozwiązania – zakładam, że jest ich wiele.
W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.
Kontakt bezpośredni 605-939-630