Nikodem Prus


  • Psycholog
Jestem absolwentem psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie kształciłem się w specjalizacjach klinicznej - psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz organizacji i pracy - doradztwo personalne. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych ,,przygotowanie pedagogiczne dla psychologów” oraz regularnie biorę udział w kursach oraz szkoleniach rozwijających moje kompetencje.
 
Doświadczenie zdobywałem w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ,,Dziekanka” w Gnieźnie, w Fundacji TAK dla Samodzielności pracując z osobami z niepełnosprawnościami oraz w centrum ,,Nova” w Warszawie gdzie zajmowałem się dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z zaburzeniami lękowymi oraz zaburzeniami hiperkinetycznymi.
 
Aktualnie pracuję w dwóch placówkach: szkole podstawowej oraz szkole podstawowej specjalnej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji oraz przestrzegam Kodeksu Etycznego Zawodu Psychologa. W obszarze moich zainteresowań znajduje się pomoc dzieciom oraz ich rodzicom zmagającym się z trudnościami wychowawczymi oraz emocjonalnymi.