Paula Siwik


 • Psycholog
        Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie jestem w trakcie kształcenia z zakresu seksuologii na 2-letnich studiach podyplomowych ,,Seksuologia Kliniczna - Opiniowanie, Edukacja, Terapia” pod kierownictwem prof. Marii Beisert. W przyszłości zamierzam rozpocząć szkołę psychoterapii w nurcie poznawczo - behawioralnym oraz ubiegać się o certyfikat seksuologa klinicznego PTS. W swojej pracy wykorzystuję techniki poznawczo - behawioralne.
        Swoje doświadczenia zawodowe zdobywałam w takich miejscach, jak: Areszt śledczy w Olsztynie, Szpital MSWiA w Olsztynie na oddziałach onkologicznych, gdzie udzielałam wsparcia psychologicznego pacjentom tychże oddziałów. Oprócz tego odbyłam staż w Wojewódzkim Zakładzie Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie na oddziale zamkniętym, gdzie świadczyłam konsultacje psychologiczne oraz zajmowałam się diagnostyką. Oprócz tego działam w organizacji Otwarte Szafy wspierającą młodzież LGBTQ+, która doświadczyła odrzucenia przez rodzinę i bliskich. Udzielałam się również w Kole Seksuologii na UAM, z ramienia którego prowadziłam warsztaty dotyczące stresu mniejszościowego, który dotyka społeczność LGBTQ+ (we współpracy z Siecią Przyjaciół Zdrowia Psychicznego). Obecnie pracuję w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadzę terapię psychologiczną, opiniuję oraz udzielam interwencji kryzysowej. 

Gabinet przyjazny osobom LGBTQ+.

W swojej pracy zawodowej kieruję się empatią, aktualną wiedzą psychologiczną oraz Kodeksem etyczno - zawodowym psychologa. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

https://www.znanylekarz.pl/paula-siwik/psycholog/poznan