Sławomir Chojan


 • Psychoterapeuta
   Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Gestalt. Posiadam
również europejski certyfikat European Certificate of Psychotherapy
(ECP), a także European Association for Gestalt Therapy. Szkolenie w
zawodzie odbywałem w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie w oparciu
o standardy EAP (European Association for Psychotherapy) i EAGT.
Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Terapii Gestalt. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. 
 Moją pracę poddaję stałej superwizji, podczas szkolenia w zawodzie psychoterapeuty odbyłem własną psychoterapię. Systematycznie uczestniczę w warsztatach rozwoju zawodowego. Od 2020r. jestem w trakcie certyfikacji jako instruktor terapii uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.
Doświadczenie zdobywałem w Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień, Ośrodku Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej, licznych stażach i wolontariatach, a przede wszystkim w prywatnej praktyce.
  Jak pracuję?
       Dla mnie jako gestaltysty psychoterapia jest spotkaniem równorzędnych osób: klienta i psychoterapeuty. Jakość relacji psychoterapeutycznej, jej otwartość, autentyczność i poczucie bezpieczeństwa ma dla mnie ogromne znaczenie. Jestem przekonany, że to właśnie ona decyduje o możliwości zmiany na lepsze w życiu klienta. Pracuję z osobami doświadczającymi lęków, zahamowań, depresji, osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków, a także doświadczającymi
problemów psychosomatycznych, majacych trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji, zmagających się z kryzysem i stratą.

Sławomir Chojan
tel. 691 488 398