Psychoterapia indywidualna Poznań

Psychoterapia indywidualna Poznań

Jest to metoda leczenia zaburzeń emocjonalnych oraz rozwiązywania trudnych spraw osobistych środkami psychologicznymi. Odbywa się to poprzez terapię indywidualną (kontakt) z terapeutą. Metody wywierania wpływów psychoterapeutycznych są różne w zależności od obranego przez psychoterapeutę wzorca psychiki pacjenta, od sposobu pojęcia źródeł wystąpienia zaburzeń psychicznych czy w końcu od celu psychoterapii.

Psychoterapia indywidualna doprowadza do trwałych zmian (jest to na przykład ustąpienie przypadłości somatycznych czy oznak nerwicowych), wzmacnia samopoznanie, samopoczucie i ma korzystny wpływ na rozwój osobisty. Psychoterapia jest charakterystyczną metodą leczenia. W psychoterapii indywidualnej kładzie się nacisk na kontakt psychoterapeuty z pacjentem oraz ich wzajemną relację. To właśnie odróżnia psychoterapię i wszelkiego rodzaju terapię od leczenia czysto medycznego. Dlatego też bardzo ważne w procesie terapii jest zaangażowanie pacjenta i jego aktywny udział w leczeniu.

Psychoterapia indywidualna najczęściej rozpoczyna się od jednego lub wielu spotkań konsultacyjnych, zwanymi konsultacjami psychologicznymi lub też wywiadem. Następnie zostaje ustalona ścieżka terapii (częstotliwość oraz czas spotkań), którą pacjent wraz z psychoterapeutą będą realizować.

Czas trwania terapii indywidualnej określany jest przez specjalistę po rozpoznaniu zaburzeń, z którymi pacjent się boryka i określeniu leczenia terapeutycznego.

Nasza praca to :

Wsparcie w sytuacjach kryzysowych:

• śmierć bliskiej osoby,
• decyzja o zakończeniu związku,
• uszczerbek na zdrowiu, poważna choroba,
• doświadczenie zdrady

Poprawa w relacjach społecznych

• trudności w zawiązywaniu i utrzymywaniu bliskiej relacji,
• zbytnia ustępliwość lub agresja w różnych sytuacjach życiowych, zawodowych i towarzyskich,
• strach przed byciem ocenianym,
• problemy w relacjach z innymi członkami rodziny,
• trudności par i małżeńskie,
• wyobcowanie, osamotnienie

Wsparcie w trudnościach osobistych

• spadek nastroju, depresja, obniżona motywacja,
• unikanie stresowych sytuacji, lęki,
• tiki nerwowe, problemy z opanowaniem, stres,
• problemy zdrowotne o podłożu psychicznym,
• zaburzenia snu, żywienia, życia seksualnego

Psychoterapia dla dzieci i młodzieży

• rozpoznanie psychologiczne,
• problemy wychowawcze, w szkole
• niepokój emocjonalny i zaburzenia w zachowaniu

Psychoterapia – świadome, zamierzone i systematyczne oddziaływanie na pacjenta,  w ramach indywidualnego kontaktu, mając na celu osiągnięcie zamierzonych efektów, przy pomocy zróżnicowanych technik czy metod.

Psychoterapia indywidualna Poznań - Centrum Psychoterapii Solutio - psycholog, psychoterapia, psychoterapeuta, psychologia