Konsultacje psychologiczne odbywają się z psychoterapeutą lub psychologiem. Konsultacja jest typowym i koniecznym postępowaniem mającym na celu rozpoznanie sytuacji emocjonalnej i życiowej pacjenta. Po wstępnym rozpoznaniu psycholog/psychoterapeuta może zdecydować o sposobach dalszego działania. Dzięki zapoznaniu się z sytuacją życiową pacjenta psycholog może niezwłoczne zapewnić mu pomoc psychologiczną lub określić najodpowiedniejszą formę wsparcia. Forma konsultacji psychologicznej z terapeutą jest pierwszym, wstępnym etapem współpracy. Konsultacja jest równocześnie dobrą możliwością sprawdzenia w jaki sposób nasi psychologowie i psychoterapeuci współpracują z pacjentem.

Skutkiem konsultacji psychologicznych może być podjęcie decyzji o podjęciu terapii.

Możliwą terapią podejmowaną po konsultacjach psychologicznych jest:
– psychoterapia indywidualna,
– terapia grupowa,
– terapia rodzinna,
– terapia par,
– terapia małżeńska,
– terapia uzależnień,
– inna pomoc specjalistyczna.

W konsultacji psychologicznej uczestniczyć może rodzina, małżeństwo, para, jak również jedna osoba.
Konsultacja odbywa się zwykle w czasie 1-3 spotkań dostosowując liczbę spotkań do pacjenta i jego aktualnej sytuacji.

Konsultacje psychologiczne Poznań - Centrum Psychoterapii Solutio - psycholog, psychoterapia, psychoterapeuta, psychologia