Dominik Czajeczny


  • Psycholog
Psycholog z dyplomem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył podyplomowe studium seksuologii klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznani. Obecnie doktorant w Katedrze i  Zakładzie Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jako wykładowca akademicki prowadzi zajęcia z psychologii dla studentów kierunków medycznych. Naukowo związany także z poznańskim Uniwersytetem SWPS, gdzie odbywa staż naukowy w Laboratorium Neuronauki Emocji.

Pierwsze doświadczenia kliniczne zdobywał na oddziale diagnostyczno-obserwacyjnym Centrum Psychiatrycznego w Warcie. Przez 3 lata pracował jako psycholog w Centrum Wspierania Rodzin Swoboda w Poznaniu, gdzie zajmował się poradnictwem rodzinnym i seksuologicznym dla młodzieży i dorosłych, opiniowaniem kandydatów na rodziny zastępcze, oraz prowadzeniem szkoleń i warsztatów dla rodziców i dzieci. Przez 4 lata prowadził konsultacje psychologiczne i seksuologiczne w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Posiada doświadczenie w zakresie pracy z młodzieżą i dorosłymi. Zajmuje się pomocą psychologiczną dla osób doświadczających trudności, kryzysów lub przemocy, w szczególności związanych ze sferą seksualną.
Bezpośredni kontakt: 723 343 803