Dominik Czajeczny


 • Psycholog
Zajmuję się pomocą psychologiczną dla osób doświadczających trudności, kryzysów lub przemocy, w szczególności związanych ze sferą seksualną. W obszarze mojej specjalności znajduje się praca z osobami, które:
•  doświadczyły przemocy, wykorzystania seksualnego,
•  zauważają u siebie problemy ze sprawnością seksualną (dysfunkcje seksualne),
•  doświadczają obniżenia nastroju i nasilonego lęku,
•  doświadczają trudności związanych z orientacją lub preferencjami seksualnymi,
•  mają trudności w nawiązywaniu lub utrzymywaniu relacji z innymi.
Posiadam doświadczenie w zakresie pracy z młodzieżą i dorosłymi. Zapraszam również na konsultacje dotyczące rozwoju i trudności doświadczanych przez nastolatków. 

Moim celem w gabinecie jest w pierwszej kolejności stworzenie poczucia bezpieczeństwa, komfortu i poufności, które są podstawą pracy. Jestem otwarty na pracę z osobami nieheteroseksualnymi. 

O mnie
Jestem psychologiem z dyplomem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłem podyplomowe studium seksuologii klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu uzyskałem na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jako wykładowca akademicki prowadzę zajęcia z psychologii i seksuologii dla studentów kierunków medycznych. Prowadzę również projekty badawcze dotyczące funkcjonowania seksualnego. 

Pierwsze doświadczenia kliniczne zdobywałem na oddziale diagnostyczno-obserwacyjnym Centrum Psychiatrycznego w Warcie. Przez 3 lata pracowałem jako psycholog w Centrum Wspierania Rodzin Swoboda w Poznaniu, gdzie zajmowałem się poradnictwem rodzinnym i seksuologicznym dla młodzieży i dorosłych, opiniowaniem kandydatów na rodziny zastępcze, oraz prowadzeniem szkoleń i warsztatów dla rodziców i dzieci. Przez 4 lata prowadziłem konsultacje psychologiczne i seksuologiczne w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.