Natalia Woźniak


 • Psycholog, psychoterapeuta
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU w Warszawie.Ukończyła studium Analizy Transakcyjnej oraz kurs Prowadzenie grup w Analizie Transakcyjnej w Ośrodku Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION w Poznaniu. Doświadczenie zdobywaław ramach staży na oddziale dziennym psychiatrycznym, w poradni zdrowia psychicznego oraz wpracy  jako  psycholog  w  Stowarzyszeniu  Na  Tak,  prowadząc  konsultacje  z  rodzicami  osób  z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi.W  ramach  współpracy  z  Centrum  Psychoterapii  SOLUTIO  udziela  indywidualnych  konsultacji psychologicznych  oraz prowadzi terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym, także w języku angielskim (ukończone studia filologiczne). Pracuje z młodzieżą i dorosłymi. Swoją  pracę  poddaje  superwizji,  przestrzega  zasad  kodeksu  etycznego  zawodu  psychologa  i psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. MA in psychology, currently attending a 4-year course in cognitive-behavioural psychotherapy in CBT-EDU  in  Warsaw.  Gained  her  experience  working  at  public  health  facilities  and  NGO(Stowarzyszenie Na Tak).Offers individual psychotherapy and counselling to adults and adolescents also in English. Her workshop is under constant supervision. Member of Polish Association for Cognitive and Behavioural Therapy.