Zaburzenia odżywiania- Ortoreksja

Ortoreksja jako choroba rozwija się dość niewinnie, ponieważ zazwyczaj podyktowana jest chęcią zmiany nawyków żywieniowych oraz zmianą stylu życia. O ortoreksji możemy mówić wtedy, gdy planowanie jadłospisu, wybór ekologicznych produktów spożywczych staje się życiowym priorytetem, od którego uzależnione jest codzienne funkcjonowanie. Wystąpienie ortoreksji może być wyższe u osób, które już wcześniej zmagały się z zaburzeniami odżywiania.
Charakterystyczne dla tej choroby są następujące zachowania:
➔ Spożywanie żywności jak najmniej przetworzonej,
➔ Staranne przygotowywanie posiłków w sposób „czysty i bezpieczny”,
➔ Przywiązywanie większej wagi do jakości posiłków niż przyjemności jedzenia,
➔ Unikanie barów i restauracji,
➔ Poczucie winy/ wstrętu do samych siebie w momencie nie sprostania wymogom diety, wyznaczanie kar za odstępstwa od diety
Fundamentem leczenia ortoreksji jest terapia poznawczo-behawioralna oraz współpraca z psychodietetykiem.